Reference 2018-03-08T11:25:55+00:00

REFERENCE

Tlaková zkouška a zkouška plynotěsnosti úkrytu

Rekonstrukce FVZ typ 53 na typ 60 dle typizačního projektu

Opravy dveří, poklopů a tlakových uzávěrů (LPU, TPU)

no images were found