SLUŽBY

Revize a kontroly

filtroventilačních zařízení v úkrytu

Revize a kontroly

filtroventilačních zařízení v úkrytu – všech typů úkrytů a FVZ

Převzetí úkrytu do odborné péče

Převzetí úkrytu do odborné péče

roční nepřetržitá záruka. Slouží k případným kontrolám HZS

Opravy filtroventilačních zařízení

a všech komponentů s ním spojených

Opravy filtroventilačních zařízení

a všech druhů a komponentů s ním spojených

Funkční a ověřovací zkoušky

dle norem ČSN 73 9001, ČSN 73 9050

Funkční a ověřovací zkoušky

dle odborných předpisů jednotlivých FVZ a norem ČSN 73 9001, ČSN 73 9050

Dodávka FVZ

a veškerého zařízení i vybavení úkrytů v souladu s odborným předpisem

Dodávka FVZ

a veškerého zařízení i vybavení úkrytů v souladu s odborným předpisem (např. Natronové vápno, poklopy, originální těsnění dveří, atd.)

Odborná demontáž a montáž FVZ

Odborná demontáž a montáž FVZ

s možným odvozem, popřípadě likvidací

Tlaková zkouška a zkouška plynotěsnosti úkrytu

Tlaková zkouška a zkouška plynotěsnosti úkrytu

důležité pro celkovou funkčnost úkrytu

Rekonstrukce FVZ typ 53 na typ 60

dle typizačního projektu

Rekonstrukce FVZ typ 53 na typ 60

dle typizačního projektu a výrobce (týká se všech typů)

Repase

a opravy ventilátorových agregátů

Repase

typy 55 a 60, RVI 315, 400 a dalších

Odborné konzultace

Odborné konzultace

Odborné konzultace

poradenství v režimu větrání

(LPU, TPU)

Opravy dveří, poklopů a tlakových uzávěrů

(LPU, TPU)

Opravy dveří, poklopů a tlakových uzávěrů

Úpravy vzduchotechniky

pro komerční využití

Úpravy vzduchotechniky

pro komerční využití. Např. fitness, archiv a další

Zabezpečovací zařízení

Zabezpečovací zařízení

odborné zabezpečení tlakových prvků před krádeží

Vypracování kompletní dokumentace úkrytu

Vypracování kompletní dokumentace úkrytu

Zdarma

Školení obsluh úkrytů

Zdarma

Školení obsluh úkrytů při revizích a samostatné školení

Výstavba malokapacitních krytů

Výstavba malokapacitních krytů

pro osobní účely a využití

Ostatní služby a práce

jsou zabezpečeny odbornými subdodavateli a jsou prováděny za našeho odborného řízení v souladu s ČSN a platnými odbornými předpisy

Revize a oprava

el.rozvodů a všech el. zařízení

Revize a oprava

el.rozvodů a všech el. zařízení

Revize a oprava

elektrického zdrojového soustrojí (Diesel + el. Část)

Revize a oprava

elektrického zdrojového soustrojí (Diesel + el. Část)

Stavební práce v úkrytu

Stavební práce v úkrytu